Nano danga kaitlentėms (8/8 ml)

Nano danga kaitlentėms (8/8 ml)

Vienkartinė pakuotė keramikinių, indukcinių, metalinių kaitlenčių dengimui.

Produktą sudaro dvi šluostės: pirmoji sudrėkinta valikliu (8 ml), antroji sudrėkinta nano danga (8 ml).

Daugiau informacijos

PAK05
Nauja prekė

5,99 €

Dėmesio: paskutinės prekės!

- +

Pirkdami šį produktą gautumėte 5 lojalumo taškų. Visas Jūsų perkamas krepšelis būtų vertas 5 lojalumo taškų kuriuos galėtumėte iškeisti į nuolaidų kuponą už 0,25 €.


 
Daugiau informacijos

Produkto aprašymas: šis produktas yra sukurtas remiantis naujausiomis technologijomis chemijos pramonėje. Naudojant specialiai sukurtą formulę, paviršius padengiamas tvirtomis silanų grupės nano dalelėmis, neleidžiančiomis ant paviršiaus kauptis nešvarumams ir apnašoms. Nano danga pasižymi dideliu atsparumu, nebijo aukštų temperatūrų ir suteikia apsaugą kaitlentėms iki 6 mėn. Šia priemone padengti paviršiai tampa itin lengvai valomais – norint nuvalyti degėsius, apnašas, pakanka tik drėgnos medvilninės šluostės ir paprasto nuriebalinančio valiklio. Agresyvūs cheminiai valikliai tampa tiesiog nereikalingais.

Produkto naudojimas:

Prieš naudojant šį nano dangos rinkinuką, įsitikinkite jog paviršius, kurį ketinate dengti, yra visiškai sausas, švarus ir neriebaluotas. Jei ant paviršiaus yra riebalų, degėsių ar nešvarumų nuosėdų, kruopščiai jas pašalinkite su įprastiniais valikliais.

I. ŽINGSNIS – NURIEBALINIMAS

 

1. Atplėškite šį skyrelį (kairė maišelio pusė), ir išimkite drėgną servetėlę.

2. Su šiame skyrelyje esančia servetėle kruopščiai nuvalykite (nuriebalinkite) visą norimą dengti paviršių.

3. Luktelėkite 30-60 sekundžių, kol nuriebalintojas nugaruos ir paviršius liks visiškai sausas.

II. ŽINGSNIS – PADENGIMAS NANO DANGA

 

1. Atplėškite šį skyrelį (dešinė maišelio pusė), ir išimkite jame esančią drėgną servetėlę.

2. Tolygiais, persidengiančiais sukamaisiais judesiais kruopščiai ir švelniai įtrinkite visą norimą padengti paviršių – valykite tol, kol servetėlė bus drėgna.

3. Servetėlei išdžiūvus, paimkite švarų, sausą popierinį rankšluostį, ir nuvalykite visą padengtą paviršių, kol šis taps blizgus.

Produkto talpa: 8 ml valiklis ir 8 ml nano danga

Išeiga: 8-12 ml/m2

Dėmesio: mažiausiai 2 valandas (rekom. 10-12 val.) paviršius turi būti sausas, neliečiamas, apsaugotas nuo vandens ir nešvarumų. Valymui rekomenduojame naudoti vandeniu sudrėkintą mikropluoštą. Priemonei patekus į akis ar į burną, skalauti dideliu švaraus vandens kiekiu.

Palikti atsiliepimą

Nano danga kaitlentėms (8/8 ml)

Vienkartinė pakuotė keramikinių, indukcinių, metalinių kaitlenčių dengimui.

Produktą sudaro dvi šluostės: pirmoji sudrėkinta valikliu (8 ml), antroji sudrėkinta nano danga (8 ml).

Palikti atsiliepimą

 
Saugos frazės

PAVOJINGA. H226 Degūs skystis ir garai. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. H332 Kenksminga įkvėpus ir/arba prarijus. H315 Dirgina odą. H411 Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P405 Laikyti užrakintą. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šatinių. Nerūkyti. P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/garų/rūko/dujų/aerozolio. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P312 Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutu blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jei įmanoma, parodyti šią etiketę). P262 Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. P280 Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines, Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

degus Degieji skysčiai (2 pavojaus kategorija)
demesio Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus) (2 pavojaus kategorija)
demesio Odos dirginimas (2 pavojaus kategorija)
demesio Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (2 pavojaus kategorija)
demesio Pavojinga vandens aplinkai (3 lėtinio pavojaus kategorija)

likę 30 produktai(ų) toje pačioje kategorijoje:

Klientai pirkę šią prekę taip pat pirko:

Nėra prekių

Bus nustatytas Siuntimas
0,00 € PVM
0,00 € VISO

Kainos yra su PVM

Formuoti užsakymą